Sản phẩm tiêu biểu

Card Image
DIGISOCO Call Center

Hệ thống DIGISOCO Call Center cho phép các doanh nghiệp thực hiện các giao tiếp phức tạp với khách hàng của mình từ một trung tâm duy nhất. DIGISOCO Call Center cung cấp chức năng phân phối cuộc gọi tự động, hệ thống có tính linh hoạt và được module hóa mức cao, giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu và hoạt động hiệu quả

Card Image
DIGISOCO ELIB

Hệ thống thông tin quản lý Thư viện Điện tử (DIGISOCO ELIB) cho phép độc giả tra cứu, mượn, đặt các loại ấn phẩm, tạp chí có trong thư viện thông qua mạng máy tính LAN, WAN và Internet nhằm phục vụ rộng rãi các đối tượng có nhu cầu (các cá nhân, trường đại học, viện nghiên cứu, ...).

Card Image

DIGISOCO CCBS - Customer Care &  Billing System

Hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng DIGISOCO CCBS là một hệ thống tổng thể với quy trình nghiệp vụ khép kín, thực hiện việc tính cước và chăm sóc khách hàng trọn gói cho các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông.